บริการของเรา

บริการต่างๆ ของเรา เพียงพอสำหรับทุกคนตั้งแต่แรกเริ่ม ไปจนถึงระดับสูง หรือการต่อยอดไปในทางอื่นๆ ทั้งด้าน Software และ Feature ต่างๆ ของบริการของคุณ

Software

บริการพัฒนา Software ประเภท Website, Schedule Job, ระบบ Offline, และ ระบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และบริการของคุณในทุกๆ ด้าน

Cloud Server

ให้บริการดูแล, และติดตั้งโปรแกรม ต่างๆบนระบบ Cloud Server Azure พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพในด้านต่างๆเกี่ยวกับบริการของ Microsoft Azure

Support

ให้คำปรึกษาพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงสอบถามปัญหาการใช้งาน และ ข้อสงสัยใน Software ต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Software

ผลงานต่างๆ
ติดต่อ
  การวัดสมรรถนะ  
Loading Time: Base Classes  0.0014
Controller Execution Time ( Main / Index )  0.0102
Total Execution Time  0.0116
  ข้อมูล GET  
ไม่มีข้อมูล GET
  การใช้งานหน่วยความจำ  
856,144 bytes
  ข้อมูล POST  
ไม่มีข้อมูล POST
  URI STRING  
ไม่มีข้อมูล URI
  คลาส/เมธอด  
Main/index
  ฐานข้อมูล:  admin_init3 (Main:$db)   คิวรี: 13 (0.0048 วินาที)  (ซ่อน)
0.0002   SELECT GET_LOCK('b6a1e01f64ee293d6dbb036abdeba8073e5a193c'300) AS ci_session_lock 
0.0011   SELECT `data`
FROM `ci_sessions`
WHERE `id` = 'b6a1e01f64ee293d6dbb036abdeba8073e5a193c' 
0.0003   SELECT FROM MetaData WHERE MetaName LIKE '_SETTINGMODEL_ItemId_%' AND IsActive 
0.0002   SELECT *
FROM `account`
WHERE `IsActive` = '1'
AND `IdIS NULL 
0.0003   SELECT *
FROM `tag`
WHERE `IsActive` = '1'
ORDER BY `OrderNoAS
0.0003   SELECT *
FROM `portfolio`
WHERE `IsActive` = '1'
ORDER BY `OrderNoASC
 LIMIT 4 
0.0003   SELECT *
FROM `portfoliotag`
WHERE `PortfolioId` = '32' 
0.0004   SELECT *
FROM `portfoliotag`
WHERE `PortfolioId` = '31' 
0.0004   SELECT *
FROM `portfoliotag`
WHERE `PortfolioId` = '30' 
0.0004   SELECT *
FROM `portfoliotag`
WHERE `PortfolioId` = '27' 
0.0003   SELECT *
FROM `account`
WHERE `IsActive` = '1'
AND `IdIS NULL 
0.0003   SELECT FROM MetaData WHERE MetaName LIKE '_SETTINGMODEL_ItemId_%' AND IsActive 
0.0002   SELECT FROM MetaData WHERE MetaName LIKE '_SETTINGMODEL_ItemId_%' AND IsActive 
  HTTP HEADERS  (แสดง)
  ข้อมูล เซ็สชั่น  (แสดง)
  ตัวแปรคอนฟิก  (แสดง)